मुख्य पृष्ठ संक्षिप्त माहिती
ताज्या घडामोडी

निवडणूक तात्काळ - माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर 2017 या दोन महिन्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी दोन टप्प्यातील निवडणूक कार्यक्रम - सर्व सदस्य व सरपंच पदासाठी.


भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम -11 (1) ची अधिसुचना - प्र.क्रं4/LQN/२०१६-१७ मौजा खापरी (रेह.) ता. पौनी जि. भंडारा.


भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम -11 (1) ची अधिसुचना. ( मौजा- पिंडकेपार (टोली ) ता. जि. भंडारा.)


EVM Video ( In Marathi)


मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१७.


ध्वनीप्रदुषण (नियमन व नियंत्रण) 2000 ची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती


नावीन्य पूर्ण योजना २०१६ - २०१७ - ०६/०४/०२ दुधाळ जनावरे गट वाटप, शेळी गट व मांसल कुक्कुट पालन ची लाभार्थी व प्रतीक्षाधीन यादी


( 19/12/2016 ) जनहित याचिका क्रमांक 173/2010 डॉ महेश् बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व इतर (ध्वनी प्रदुष्ण नियमाची अमलबजावणी )