मुख्य पृष्ठ पुरवठा विभाग
पुरवठा विभाग
जिल्ह्यातील रास्तभाव दुकानाची माहिती

अ.क्र.उपविभाग तालुकानगरपालिकानगरपंचायत महसुली गावे ग्रामपंचायतीरास्तभाव दुकानदारांची संख्या
भंडाराभंडाराभंडारा१७४ ९०१७७
पवनीपवनी१५७ ७८१३६
तुमसरतुमसरतुमसर१०८७६१६०
मोहाडी-मोहाडी१०८७५१०९
साकोलीसाकोलीसाकोली९६ ६४ १०४
लाखनी-लाखनी१०४ ७१ १०८
लाखांदूर -लाखांदूर ८९ ६२ ९६
एकूण८७८५३७८९०

अ.क्र.तालुकाएकूण रास्तभाव दुकाने केरोसीन परवाने (कार्यरत)एकूण केरोसीन परवाने एकूण गॅस एजन्सींची संख्या एकूण पेट्रोल पंप संख्याशासकीय गोदामांची संख्या एकूण मिलर्सची संख्या
घाऊकअर्धघाऊककिरकोळ
भंडारा१७७२४८ २५३ १३३४
मोहाडी१०९ १४४१४६६०
तुमसर१६० २३९२४७२६
लाखनी१०८१६२१६८३६
साकोली१०४१४२१४९२६
पवनी१३६१३५१३९५३
लाखांदूर९६११९१२३३९
एकूण८९०२८११८९१२२५२०५१२७४

शासनाकडून प्राप्त योजनानिहाय मासिक नियतन
(नियतनाचे आकडे प्रति मे. टन प्रमाणे)
अ.क्र.योजनेचे नावएकूण लाभार्थी/ शिधापत्रिकांची संख्याप्राप्त नियतन
गहूतांदूळएकूण
प्राधान्य कुटुंब६९९०६५ (लाभार्थी संख्या)१३९८२०९७३४९५
अंत्योदय कुटुंब योजना६४५८५ (कार्ड संख्या)६४६१६१५२२६१


योजनानिहाय अन्नधान्य खरेदी व विक्री दराबाबत माहिती

अ.क्र.योजनेचे नावअन्नधान्याचा प्रकारस्वधातू यांना विक्री किमंत दर प्रति क्विंटल (बहिंगोदाम दर)मार्जिन प्रति क्विंटल रुपये (दुकानाचे मार्जिन)किरकोळ विक्री दर प्रति क्विंटल
1एपीएलगहू65070720
तांदूळ89070960
2NFSA PFBगहू13070200
तांदूळ23070300
3अंत्योदयगहू65070720
तांदूळ89070960
4अन्नपूर्णागहूमोफतमोफतमोफत
तांदूळमोफतमोफतमोफत
3अंगणवाडीगहू46535500
तांदूळ63342675
4नारीनिकेतनगहू46550-
तांदूळ63550-


तालिका निहाय गोदाम क्षमता