बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ०२.०० वाजेपर्यंत स्टाफ नर्स कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत उमेदवाराची यादी, दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ०२.०० वाजेपर्यंत स्टाफ नर्स कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत उमेदवाराची यादी, दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ०२.०० वाजेपर्यंत स्टाफ नर्स कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत उमेदवाराची यादी, दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० रोजी सकाळी १०.०० ते दुपारी ०२.०० वाजेपर्यंत स्टाफ नर्स कागदपत्र पडताळणीसाठी उपस्थित राहण्याबाबत उमेदवाराची यादी, दिनांक ०९ सप्टेंबर, २०२०

09/09/2020 14/09/2020 पहा (6 MB)