बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील निवड केलेल्या उमेदवारांना तात्पुरते संस्थावाटप करण्याची यादी दिनांक २२ नोव्हेम्बर २०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील निवड केलेल्या उमेदवारांना तात्पुरते संस्थावाटप करण्याची यादी दिनांक २२ नोव्हेम्बर २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील निवड केलेल्या उमेदवारांना तात्पुरते संस्थावाटप करण्याची यादी दिनांक २२ नोव्हेम्बर २०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील  निवड केलेल्या उमेदवारांना तात्पुरते संस्थावाटप करण्याची यादी दिनांक २२ नोव्हेम्बर २०२१

22/11/2021 30/11/2021 पहा (791 KB)