बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC) जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत विशेष तज्ञ सेवा उपलब्ध करण्याकरिता MOU करण्याबाबत Walk in Interview Date :- 13-09-2023 to 20-09-2023

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC) जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत विशेष तज्ञ सेवा उपलब्ध करण्याकरिता MOU करण्याबाबत Walk in Interview Date :- 13-09-2023 to 20-09-2023
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC) जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत विशेष तज्ञ सेवा उपलब्ध करण्याकरिता MOU करण्याबाबत Walk in Interview Date :- 13-09-2023 to 20-09-2023

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र (DEIC) जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत विशेष तज्ञ सेवा उपलब्ध करण्याकरिता MOU करण्याबाबत Walk in Interview Date :- 13-09-2023 to 20-09-2023

13/09/2023 20/09/2023 पहा (144 KB)