बंद

जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, भंडारा

जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग
कार्यालयाचे नांव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, भंडारा
1 ला माळा, जिल्हा मजुर सहकारी संघ, नागपुर नाका जवळ, मातोश्री हॉस्पीटलसमोर,भंडारा, ता. जि. भंडारा
कार्यालयीन कामकाजाचे स्वरुप  विविध व्यवसायाभिमुख प्रशिक्षण घेण्याऱ्या महिलांना विद्यावेतन
 स्वयंरोजगार योजनेखाली व्यक्तीगत सहाय्य/ बहुद्देशीय महिला केंद्र
 देवदासी निर्वाह अनुदान, विवाहासाठी अनुदान योजना, देवदासी मुला मुलींना शिक्षणासाठी मदत योजना व वस्तीगृह योजना आणि तसेच लताताई सकट पुरस्कार योजना
 महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत पुरस्कार:
 पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार जिल्हा स्तरीय, विभागीय स्तरीय व राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार, राष्ट्रीय सुरवीर पुरस्कार, विशेष नैपुण्यासाठी       पुरस्कार, राजीव गांधी मानवसेवा पुरस्कार, डॉ. दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार व स्त्री शक्ती पुरस्कार
 महिला प्रशिक्षण केंद्र चालविण्यासाठी महिला मंडळांना सहाय्यक अनूदान
 महिला आयोग व 30% महिला आरक्षण
 भूकंपग्रस्त भागातील महिला बहुद्देशीय केंद्र व One Step Crises Centre
 महिला आर्थिक विकास महामंडळ, स्वयंसिध्द योजना
कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा  शासकिय व स्वयंसेवी बालगृह योजना
 दत्तक योजना
 बाल संगोपन योजना
 एकात्मिक बाल संरक्षण योजना
 केंद्र शासनाचे पुरस्कार, बाल हक्क संरक्षण आयोग, समाजकल्याण सल्लागार बोर्ड
 बाल कल्याण समिती व बाल न्याय मंडळ यांच्या कार्यपध्दती
 केंद्र शासनाच्या योजना 1. काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या काम करणाऱ्या मुलांच्या विकासाची योजना
 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना
 अनाथ प्रमाणपत्र

१. महिला विकासाच्या योजना

२. शुभ मंगल सामूहिक विवाह योजना

३. नौकरी करणाऱ्या मुलींसाठी वसतिगृह

४. स्वधार योजना

५. उज्वला योजना

६. महिला समुपदेशन केंद्र

७. मनोधर्य योजना

८. महिला लोकशाही दिन

९. महिलांचे संरक्षण अभियान

१०. संरक्षण अधिकारी व कार्यालयाचे पत्ते व कार्यक्षेत्र

११. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण

१२. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम १९५८ नुसार पुनर्वसन योजना

१३. बालविकासाच्या योजना

१४. शासकीय व स्वयंसेवी बालगृह योजना व पत्ते

१५. दत्तक योजना

१६. बालसंगोपन योजना

१७. महिला व बालविकास कार्यालयाकडून राबविण्यात येणारे कायदे

१८. अनैतिक व्यापार प्रतिबंधक अभियान

१९. हुंडा प्रतिबंधक अभियान

२०. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा

२१. अनाथ प्रमाणपत्र

विभागाचे संपर्क क्रं.
Name of Officer Designation Contacts Email Address
T. V. Paunikar District Women And Child Development officer 07184- 253400 dwcdobhandara@gmail.com
A. D. Bandurkar Probationary Officer 07184- 253400 dwcdobhandara@gmail.com
Vijay Nandagawali Protection Officer 07184- 253400 dwcdobhandara@gmail.com
Amita Khobragade Law Officer dwcdobhandara@gmail.com
S.V. Kolhe Protection Officer(c) Bhandara dwcdobhandara@gmail.com
P.U.Girhepuje Protection Officer(c) Mohadi pomohadwcdb@gmail.com
A. J. Gajbhiye Protection Officer(c) Lakhani dwcdlakhani@gmail.com
V.P.Bhendarkar Protection Officer(c) Sakoli podvactsakoli@gmail.com
K.P.Jibhakate Protection Officer(c) Pauni kjibhakate30@gmail.com
C.H. Lothe Protection Officer(c) Lakhandur Polakhandur@gmail.com
Mrunal Munishwar Counselor, Counseling centre, police Headquarter premises Bhandara
1.Vaishali Dongre
2. smt. Channe
Counselor, Counseling centre, police Station premises Pauni
1.Vrunda gaidhane
2. Smita Urkude
Counselor, Counseling centre, police Station premises Tumsar
1. Ashwini Bagmare
2.Ashwini Wagdhare
Counselor, Counseling centre, police Station premises Lakhandur sanwomenbhandara@gmail.com
Smt. Lata Bhure
One stop centre
Central Administer, One stop centre, Vijaymala patangarao kadam womens Hostel Nagpur naka, bhandara oscbhandara@gmail.com
Smt. Lata Bhure
Mahila sakshamikarn Kendra
Central Administer,Mahila sakshamikarn Kendra , Vijaymala patangarao kadam womens Hostel Nagpur naka, bhandara
Smt. Kshirsagar
Vijaymala patangarao kadam womens Hostel
Warden, Vijaymala patangarao kadam womens Hostel Nagpur naka, bhandara
Renu Kumbhanre, Shakti Sadan Superintendent, Shakti sadan, Bela, ta. Dist.Bhandara
 फोटो गॅलरी
संकेतस्थळ
womenchild websitelink