बंद

दस्तऐवज

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
लॉक डाउन काळात जे नागरिक अडकून पडले त्यांचा करीत नोंदणी लॉक डाउन काळात जे नागरिक अडकून पडले त्यांचा करीत नोंदणी
मंडळ अधिकारी वरीष्टता यादी 14/03/2018 पहा (2 MB)
जनगणना २०११ 05/04/2018 पहा (59 KB)
महसूल नागरिकांची सनद 07/04/2018 पहा (1 MB)
जाहीर नोटीस – भुसंपादन प्रकरण क्रमांक 1/एलक्युएन/2017-18 मौजा- गवराळा ता. लाखांदुर जि. भंडारा. 07/04/2018 पहा (436 KB)
जिल्हा प्रोफाइल 02/04/2018 पहा (166 KB)
तलाठी वरिष्ठता यादी 15/03/2018 पहा (2 MB)