बंद

नगरपंचायत निवडणूक

नगरपंचायत प्रारुप प्रभाग रचना – 2020

 

नगर पंचायतीचे नाव परिशिष्ट 12 प्रभाग परिसिमन नकाशा
मोहाडी परिशिष्ट 12 पहा प्रभाग परिसिमन पहा नकाशा पहा
लाखनी परिशिष्ट 12 पहा प्रभाग परिसिमन पहा नकाशा पहा
लाखांदूर परिशिष्ट 12 पहा प्रभाग परिसिमन पहा नकाशा पहा

नगरपंचायत अंतिम प्रभाग रचना – 2020

नगर पंचायतीचे नाव अंतिम प्रभाग रचना
मोहाडी अनुसूची पहा
लाखनी अनुसूची पहा
लाखांदूर अनुसूची पहा