बंद

निवडणूक

 

 

विधानसभा क्षेत्र अंतिम मतदार यादी
60-तुमसर तुमसर-अंतिम मतदार यादी
61-भंडारा भंडारा-अंतिम मतदार यादी
62-साकोली साकोली-अंतिम मतदार यादी
भंडारा जिल्हयातील  विधानसभा मतदार संघाच्या अंतिम रित्या प्रसिध्द मतदान केंद्राच्या यादीची Soft Copy
60 – तुमसर 61 – भंडारा 62 – साकोली

 

Sr. No. Tahsil Name Sou- Moto Deletion Pdf View
1 तुमसर
2 मोहाडी
3 भंडारा
4 पौनी
5 साकोली
1 मुंडीपार/स. , पळसगाव/ सो., बाम्हणी, वळेगाव Pdf View
2 बाम्हणी, मुंडीपार / स., उमरी, सातलवाडा Pdf View
3 पळसगाव / सो. मोखे , विर्शी Pdf View
4 किन्ही / एकोडी, विर्शी, परसटोला, उसगाव /सोने Pdf View
5 खंडाळा, एकोडी Pdf View
6 एकोडी, उसगाव /सोने , कुंभली Pdf View
7 धर्मापुरी, सानगडी, केसलवाडा Pdf View
8 कुंभली, कटंगधरा, गोंडउमरी Pdf View
9 आमगाव / बु., बोरगाव, उमरझरी / आते., झाडगाव, वांगी, सानगाव Pdf View
10 पळसपाणी / निपरटोला, मोहघाटा, चांदोरी Pdf View
11 बोळदे, वळेगाव, घानोड Pdf View
12 बाम्पेवाडा, जांभळी / खांबा Pdf View
13 खांबा, रेंगेपार, मालुटोला, जांभळी / सडक Pdf View
14 धर्मापुरी, गडकुंभली, कुंभली Pdf View
15 सिरेगावटोला, महालगाव, झाडगाव Pdf View
16 सावरबंध, साखरा, बोंडे, गुढरी, मोहघाटा, सिरेगावटोला Pdf View
17 बोळदे / सालई, सासरा, लवारी Pdf View
18 तुळमापुरी, सोनपुरी, लवारी, किन्ही/ मोखे, बरडकिन्ही / किटाडी, गिरोला Pdf View
19 वलमाझरी, खैरी, पिटेझरी, सालेबर्डी / खेड., बोदरा, वडद Pdf View
20 पिंडकेपार, सुकळी, विहीरगाव / बुरड्या, शिवनीबांध Pdf View
21 पापडा/ बु., निलज, पाथरी, जमनापूर, खैरलांजी Pdf View
22 आमगाव / खु., शिवनीबांध, सुंदरी, चारगाव, खैरी वलमाझरी, पिटेझरी Pdf View
लाखनी
6 1 केसलवाडा रा,खुर्शिपार,किन्ही,कोलारा Pdf View
2 कोलारी,लाखनी Pdf View
3 गोंडेगाव,जेवनाळा,कनेरी Pdf View
4 चिचटोला,दैतमांगली,धानला Pdf View
5 दिघोरी,गडेगाव,डोंगरगाव,गोंडसावरी Pdf View
6 मचारना,मानेगाव,मेंढा पो,मेंढा भू,मिरेगाव Pdf View
7 लाखांदूर