बंद

निवडणूक

पदवीधर मतदार संघ निवडणूक 2020

अ.क्र. शीर्षक वर्णन प्रकाशित तारीख संचिका
1 नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक-2020 नागपूर विभाग पदवीधर मतदार संघ निवडणूक-2020 नामनिर्देशनपत्र/शपथपत्र online उपलब्ध करून देणेबाबत 06/11/2020 1.Form-2E
2.Nomination Form


आपले नाव पदवीधर आणि शिक्षक मतदार संघ २०२० मध्ये शोधा