बंद

पोलीस पाटील भरती

SDO Office Name Description Start Date End Date File/Link
भंडारा पोलीस पाटील भरती उपविभागीय अधिकारी भंडारा 17/03/2023 11/04/2023 Click here
साकोली पोलीस पाटील भरती उपविभागीय अधिकारी साकोली 24/03/2023 23/05/2023 जाहिरात फॉर्म

उत्तरतालिक2023

पोलीस पाटील पदभरती परीक्षा 2023 निकाल

मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका लाखनी

मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका साकोली

मुलाखतीसाठी निवडलेले उमेदवार तालुका लाखांदूर

पोलीस पाटील भरती साकोली उपविभाग अंतिम गुणतालीका लाखनी तालुका

पोलीस पाटील भरती साकोली उपविभाग अंतिम गुणतालीका साकोली तालुका

पोलीस पाटील भरती साकोली उपविभाग अंतिम गुणतालीका तालुका लाखांदुर

तुमसर पोलीस पाटील भरती उपविभागीय अधिकारी तुमसर 17/04/2023 10/05/2023 जाहिरात फॉर्म