बंद

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित

क्र. शीर्षक वर्णन प्रकाशित तारीख संचिका
1 गट कर्ज व्याज परतावा योजना गट कर्ज व्याज परतावा योजना 06/11/2020 गट कर्ज व्याज परतावा योजना
2 वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना 06/11/2020 वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना
3 २०% बीज भांडवल योजना २०% बीज भांडवल योजना 06/11/2020 २०% बीज भांडवल योजना
4 रु १.०० लक्ष ची थेट कर्ज योजना रु १.०० लक्ष ची थेट कर्ज योजना 06/11/2020 रु १.०० लक्ष ची थेट कर्ज योजना