बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग भंडारा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग भंडारा
विभागाचे नाव राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग भंडारा
विभागाच्या कामाचे वर्णन भंडारा जिल्ह्यातील लोकांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र स्तरावर सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा पुरविल्या जातात.
 विभागीय सेवा बाल आणि माता मृत्युदरात घट.
अन्न आणि पोषण, स्वच्छता आणि स्वच्छता यासाठी सार्वजनिक सेवांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश आणि महिला आणि मुलांचे आरोग्य आणि सार्वत्रिक लसीकरण या सेवांवर भर देऊन सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये सार्वत्रिक प्रवेश.
स्थानिक स्थानिक रोगांसह संसर्गजन्य आणि असंसर्गजन्य रोगांचे प्रतिबंध आणि नियंत्रण.
एकात्मिक सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवेमध्ये प्रवेश.
स्थानिक आरोग्य परंपरा आणि आयुष मुख्य प्रवाहात पुनरुज्जीवित करा .
निरोगी जीवनशैलीचा प्रचार.
OPD आणि IPD सेवा प्रदान करणे .1.आशा

2.आयुष

3.आरोग्य वर्धिनी केंद्र

4.पायाभूत सुविधा विकास कक्ष

5.जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

6.राष्ट्रीय असंसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम 

7.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 

8.सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी राष्ट्रीय गुणवत्ता फ्रेमवर्क

9.राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम 

10.सिकलसेल आजार नियंत्रण कार्यक्रम 

11.क्षयरोग संसर्ग आणि प्रदर्शनाचा स्त्रोत 

12.अनिमिया मुक्त भारत 

13.कुटुंब कल्याण कार्यक्रम 

14.एकात्मिक रोग सर्वेक्षण कार्यक्रम

15.जननी सुरक्षा योजना

16.मानव विकास कार्यक्रम (केंद्र/राज्य सरकार योजना)

17.राष्ट्रीय वातावरणातील बदल आणि मानवी आरोग्य कार्यक्रम 

18.राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम

विभाग संपर्क
अधिकाऱ्याचे नांव पदनाम संपर्क क्रं. ईमेल आय डी
डॉ मिलिंद सोमकुवर जिल्हा आरोग्य अधिकारी dhobhandara@gmail.com
डॉ सचिन जानराव चव्हाण अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी dhobhandara@gmail.com
डॉ महेंद्र धनविजय सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी dhobhandara@gmail.com
डॉ मनीषा अमृतराव साकोड माता व बाल संगोपन अधिकारी dhobhandara@gmail.com
फोटो गॅलरी
संकेतस्थळ
Health Department
National Health Mission