बंद

संस्था आलेख

अधिकाऱ्याचे पद नाव कार्य कार्यालय दूरभाष
जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी 07184-254777
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विक्री प्रकरणे, अपील प्रकरणे, जमीन विकास 07184-254289
निवासी उपजिल्हाधिकारी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, सामान्य आस्थापना खाते 07184-252346
उपजिल्हाधिकारी ईजीएस. सर्व नोकरी संबंधित ईजीएस 07184-252342
उपजिल्हाधिकारी निवडणूक सर्व रोजगार संबंधित निवडणूक 07184-252798
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी सर्व नोकरी संबंधित पुनर्वास 07184-250509
जिल्हा पुरवठा अधिकारी अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण 07184-252309
स्पेशल भूसंपादन अधिकारी  (जनरल -2) जमीन अधिग्रहण संबंधित सर्व नोकरी 07184-258288
स्पेशल भूसंपादन अधिकारी व्ही.आ. डी.सी. नंबर 1 जमीन अधिग्रहण संबंधित सर्व नोकरी
स्पेशल भूसंपादन अधिकारी व्ही.आ. डी.सी. क्रमांक 2 जमीन अधिग्रहण संबंधित सर्व नोकरी
स्पेशल भूसंपादन अधिकारी बाग आणि इटियाडो प्रक्लाप नंबर 1 जमीन अधिग्रहण संबंधित सर्व नोकरी
स्पेशल भूसंपादन अधिकारी बाग आणि इटियाडो प्रक्लाप नंबर .9 जमीन अधिग्रहण संबंधित सर्व नोकरी 07184- 257825
स्पेशल भूसंपादन अधिकारी, लासिका जमीन अधिग्रहण संबंधित सर्व नोकरी
जिल्हा नियोजन अधिकारी नियोजन संबंधित सर्व नोकरी 07184-252543
खनिकर्म अधिकारी खाणकाम संबंधित सर्व नोकरी 07184-25712
जिल्हा प्रकल्प अधिकारी संबंधित सर्व नोकरी 07184-252720
अधीक्षक आस्थापना 07184-252205
लेखाअधिकारी खात्याशी संबंधित सर्व नोकरी