बंद

प्रसिद्धीपत्रक

फिल्टर:
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोरोना विषाणुजन्य आजाराबाबत माहिती-9-08-2021

प्रकाशित केले: 09/08/2021

कोरोना विषाणुजन्य आजाराबाबत माहिती-9-08-2021

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

कोरोना विषाणुजन्य आजाराबाबत माहिती

प्रकाशित केले: 09/08/2021

कोरोना विषाणुजन्य आजाराबाबत माहिती – 07-08-2021 कोरोना विषाणुजन्य आजाराबाबत माहिती – 08-08-2021

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ( दिनांक 01.01.2018 )

प्रकाशित केले: 16/04/2018

जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील अव्वल कारकून संवर्गाची अंतीम ज्येष्ठता सुची ( दिनांक 01.01.2018 )

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

स्थानिक सुट्ट्या २०१८ – जिल्हा भंडारा

प्रकाशित केले: 04/04/2018

फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, २३४ केबी) :- 2018040472  – स्थानिक  सुट्ट्या २०१८ – जिल्हा भंडारा

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 7/एलक्युएन/2017-18 मौजा- पिंडकेपार (टोली) या भुसंपादन प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात घेण्याबाबतचेजाहिर नोटीस

प्रकाशित केले: 04/04/2018

2018040343  –  भूसंपादन प्रकरण क्रमांक 7/एलक्युएन/2017-18 मौजा- पिंडकेपार (टोली) या भुसंपादन प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पध्दतीने ताब्यात…

अधिक