बंद

कंञाटी BAMS वैधकिय अधिकारी पदाकरीता दिनांक 17/09/2021 ला घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती अंतीम निवड यादी प्रसिध्द करणेबाबत

कंञाटी BAMS वैधकिय अधिकारी पदाकरीता दिनांक 17/09/2021 ला घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती अंतीम निवड यादी प्रसिध्द करणेबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंञाटी BAMS वैधकिय अधिकारी पदाकरीता दिनांक 17/09/2021 ला घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती अंतीम निवड यादी प्रसिध्द करणेबाबत

कंञाटी BAMS वैधकिय अधिकारी पदाकरीता दिनांक 17/09/2021 ला घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती अंतीम निवड यादी प्रसिध्द करणेबाबत

25/10/2021 05/11/2021 पहा (420 KB)