बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता सन 2020-21 या वर्षाकरिता मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना पुरविण्याकरीता लॅपटॉप खरेदीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता सन 2020-21 या वर्षाकरिता मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना पुरविण्याकरीता लॅपटॉप खरेदीबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता सन 2020-21 या वर्षाकरिता मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना पुरविण्याकरीता लॅपटॉप खरेदीबाबत

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकरिता सन 2020-21 या वर्षाकरिता मंडळ अधिकारी व तलाठी यांना पुरविण्याकरीता लॅपटॉप खरेदीबाबत

01/03/2021 15/03/2021 पहा (765 KB)