बंद

दिनांक १ जानेवारी २०१८ चे स्थिती प्रमाणे स्थायी / अस्थायी कोतवाल संवर्गाची जिल्हास्थरावरील एकत्रित अंतिम जेष्ठता यादी

दिनांक १ जानेवारी २०१८ चे स्थिती प्रमाणे स्थायी / अस्थायी कोतवाल संवर्गाची जिल्हास्थरावरील एकत्रित अंतिम जेष्ठता यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दिनांक १ जानेवारी २०१८ चे स्थिती प्रमाणे स्थायी / अस्थायी कोतवाल संवर्गाची जिल्हास्थरावरील एकत्रित अंतिम जेष्ठता यादी 22/06/2018 31/07/2018 पहा (2 MB)