बंद

दि. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी शासन आपल्या दारी योजनेअंतर्गत आयोजीत पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन

दि. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी शासन आपल्या दारी योजनेअंतर्गत आयोजीत पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दि. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी शासन आपल्या दारी योजनेअंतर्गत आयोजीत पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन

दि. 20 नोव्हेंबर 2023 रोजी शासन आपल्या दारी योजनेअंतर्गत आयोजीत पंडीत दिनदयाल उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन

18/11/2023 30/11/2023 पहा (214 KB)