बंद

नगरपंचायत मोहाडी सार्वत्रिक निवडणूक २०२१  प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध दि २३/११/२०२१

नगरपंचायत मोहाडी सार्वत्रिक निवडणूक २०२१  प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध दि २३/११/२०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगरपंचायत मोहाडी सार्वत्रिक निवडणूक २०२१  प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध दि २३/११/२०२१

नगरपंचायत मोहाडी सार्वत्रिक निवडणूक २०२१  प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध दि २३/११/२०२१

24/11/2021 27/11/2021 पहा (4 MB) DraftList_Ward_2 (2 MB) DraftList_Ward_3 (2 MB) DraftList_Ward_4 (2 MB) DraftList_Ward_5 (1 MB) DraftList_Ward_6 (2 MB) DraftList_Ward_7 (1 MB) DraftList_Ward_8 (1 MB) DraftList_Ward_9 (1 MB) DraftList_Ward_10 (1 MB) DraftList_Ward_11 (2 MB) DraftList_Ward_12 (2 MB) DraftList_Ward_13 (2 MB) DraftList_Ward_14 (1,019 KB) DraftList_Ward_15 (2 MB) DraftList_Ward_16 (3 MB) DraftList_Ward_17 (2 MB) 999WardVotersDetail_22112021032328-compressed (38 KB)