बंद

नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२० जाहिर सुचना प्रसिध्दी पत्रक (परिशिष्ट१०) नगरपंचायत मोहाडी, लाखनी, लाखांदुर .

नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२० जाहिर सुचना प्रसिध्दी पत्रक (परिशिष्ट१०) नगरपंचायत मोहाडी, लाखनी, लाखांदुर .
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२० जाहिर सुचना प्रसिध्दी पत्रक (परिशिष्ट१०) नगरपंचायत मोहाडी, लाखनी, लाखांदुर .

मोहाडी, लाखनी, लाखांदुर नगर पंचायतीच्या सन २०२० मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती महिला, अनुसूचित जमाती महिला, नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग/नगारिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील महिला व सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्याकरिता सोडत काढणे, तसेच प्रभाग रचनेचे प्रारूप प्रसिध्द करण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यक्रम जाहिर करण्यात येत आहे.

03/11/2020 31/12/2020 पहा (2 MB)