बंद

प्रारूप मतदान केंद्र यादी भंडारा जिल्हा 60 तुमसर (हरकती व सुचना दि 29/09/23 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्विकारल्या जातील).

प्रारूप मतदान केंद्र यादी भंडारा जिल्हा 60 तुमसर (हरकती व सुचना दि 29/09/23 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्विकारल्या जातील).
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रारूप मतदान केंद्र यादी भंडारा जिल्हा 60 तुमसर (हरकती व सुचना दि 29/09/23 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्विकारल्या जातील).

प्रारूप मतदान केंद्र यादी भंडारा जिल्हा 60 तुमसर (हरकती व सुचना दि 29/09/23 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्विकारल्या जातील).

23/09/2023 29/09/2023 पहा (937 KB)