बंद

भंडारा व गोंदिया या २ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारीत कार्यक्रम

भंडारा व गोंदिया या २ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारीत कार्यक्रम
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भंडारा व गोंदिया या २ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारीत कार्यक्रम

भंडारा व गोंदिया या २ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत १५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा सुधारीत कार्यक्रम

12/11/2021 30/11/2021 पहा (235 KB)