बंद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनांतर्गत ग्राम पातळीवर कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन वेक्तीच्या नियुक्ती संबंधाने पात्र अपात्र उमेदवाराची यादी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनांतर्गत ग्राम पातळीवर कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन वेक्तीच्या नियुक्ती संबंधाने पात्र अपात्र उमेदवाराची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनांतर्गत ग्राम पातळीवर कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन वेक्तीच्या नियुक्ती संबंधाने पात्र अपात्र उमेदवाराची यादी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनांतर्गत ग्राम पातळीवर कामाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन वेक्तीच्या नियुक्ती संबंधाने पात्र अपात्र उमेदवाराची यादी

12/09/2023 23/09/2023 पहा (3 MB)