बंद

माहे एप्रिल-2020 ते मे- 2021 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी लाखनी व लाखांदूर सदस्य पदांच्या ना.मा.प्र. आरक्षणाच्या सोडतीकरिता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-2021अंतिम अधिसुचना

माहे एप्रिल-2020 ते मे- 2021 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी लाखनी व लाखांदूर सदस्य पदांच्या ना.मा.प्र. आरक्षणाच्या सोडतीकरिता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-2021अंतिम अधिसुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
माहे एप्रिल-2020 ते मे- 2021 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी लाखनी व लाखांदूर सदस्य पदांच्या ना.मा.प्र. आरक्षणाच्या सोडतीकरिता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-2021अंतिम अधिसुचना

माहे एप्रिल-2020 ते मे- 2021 या कालावधीत मुदत समाप्त झालेल्या भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी लाखनी व लाखांदूर  सदस्य पदांच्या ना.मा.प्र. आरक्षणाच्या सोडतीकरिता सुधारीत आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम-2021अंतिम अधिसुचना

23/11/2021 15/12/2021 पहा (4 MB)