बंद

मा. आयुक्त,राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ चे सुधारीत आरक्षण सोडत कार्यक्रमानुसार भंडारा ज़िल्हा परिषद मधील निवडणूक विभागाचे आरक्षण.

मा. आयुक्त,राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ चे सुधारीत आरक्षण सोडत कार्यक्रमानुसार भंडारा ज़िल्हा परिषद मधील निवडणूक विभागाचे आरक्षण.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मा. आयुक्त,राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ चे सुधारीत आरक्षण सोडत कार्यक्रमानुसार भंडारा ज़िल्हा परिषद मधील निवडणूक विभागाचे आरक्षण.

मा. आयुक्त,राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई यांचे दिनांक ०८ नोव्हेंबर २०२१ चे सुधारीत आरक्षण सोडत कार्यक्रमानुसार भंडारा ज़िल्हा परिषद मधील निवडणूक विभागाचे आरक्षण.

15/11/2021 31/12/2021 पहा (642 KB)