बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कॅम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर (CHP) या पदाच्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनि समुपदेशन व कागदपत्र पडताळणी करीता दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कॅम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर (CHP) या पदाच्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनि समुपदेशन व कागदपत्र पडताळणी करीता दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कॅम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर (CHP) या पदाच्या प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनि समुपदेशन व कागदपत्र पडताळणी करीता दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत

उमेदवारांनि समुपदेशन व कागदपत्र पडताळणी करीता दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी उपस्थित राहण्याबाबत

18/01/2019 22/01/2019 पहा (425 KB)