बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेन्टर (आरोग्य वर्धिनी केंद्र) येथे बीएएमएस अहर्तधारक उमेदवारांना मध्यम सेवा प्रदाता/कॅम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणा करिता निवडीबाबत जाहिरात प्रकाशित करण्याबाबत २०१८-२०१९

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेन्टर (आरोग्य वर्धिनी केंद्र) येथे बीएएमएस अहर्तधारक उमेदवारांना मध्यम सेवा प्रदाता/कॅम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणा करिता निवडीबाबत जाहिरात प्रकाशित करण्याबाबत २०१८-२०१९
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेन्टर (आरोग्य वर्धिनी केंद्र) येथे बीएएमएस अहर्तधारक उमेदवारांना मध्यम सेवा प्रदाता/कॅम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणा करिता निवडीबाबत जाहिरात प्रकाशित करण्याबाबत २०१८-२०१९

CHO या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणा करिता निवडीबाबत

14/02/2019 03/03/2019 पहा (936 KB)