बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदभरतीतील गुणवत्ता नुसार अंतिम मेरीट यादी व अंतिम मेरीट यादीनुसार कागदपत्रे पडताळणी करिता बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०८ जुलै, २०२०.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदभरतीतील गुणवत्ता नुसार अंतिम मेरीट यादी व अंतिम मेरीट यादीनुसार कागदपत्रे पडताळणी करिता बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०८ जुलै, २०२०.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदभरतीतील गुणवत्ता नुसार अंतिम मेरीट यादी व अंतिम मेरीट यादीनुसार कागदपत्रे पडताळणी करिता बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०८ जुलै, २०२०.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदभरतीतील गुणवत्ता नुसार अंतिम मेरीट यादी व अंतिम मेरीट यादीनुसार कागदपत्रे पडताळणी करिता बोलावण्यात येणाऱ्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०८ जुलै, २०२०.

09/07/2020 16/07/2020 पहा (3 MB)