बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी व तांत्रिक समन्वयक (आय.टी.) पदाच्या पदभरतीतील पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २२ जुलै, २०२०.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी व तांत्रिक समन्वयक (आय.टी.) पदाच्या पदभरतीतील पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २२ जुलै, २०२०.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी व तांत्रिक समन्वयक (आय.टी.) पदाच्या पदभरतीतील पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २२ जुलै, २०२०.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी वैदयकीय अधिकारी व तांत्रिक समन्वयक (आय.टी.) पदाच्या पदभरतीतील पात्र व अपात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २२ जुलै, २०२०.

22/07/2020 31/07/2020 पहा (5 MB)