बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती स्टाफ नर्स अंतिम गुणवत्ता यादी व उमेदवार यांच्या माहितीसाठी सूचना दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती स्टाफ नर्स अंतिम गुणवत्ता यादी व उमेदवार यांच्या माहितीसाठी सूचना दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती स्टाफ नर्स अंतिम गुणवत्ता यादी व उमेदवार यांच्या माहितीसाठी सूचना दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती स्टाफ नर्स अंतिम गुणवत्ता यादी व उमेदवार यांच्या माहितीसाठी सूचना  दिनांक ०४ सप्टेंबर, २०२०

07/09/2020 14/09/2020 पहा (8 MB)