बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता कोविड १९ अंतर्गत व RTPCR MOLECULAR DIAGNOSTIC LAB करिता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती फार्मासिस्ट पदाची सुधारित अंतिम गुणवत्ता यादी, दिनांक १८ मार्च, २०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता कोविड १९ अंतर्गत व RTPCR MOLECULAR DIAGNOSTIC LAB करिता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती फार्मासिस्ट पदाची सुधारित अंतिम गुणवत्ता यादी, दिनांक १८ मार्च, २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता कोविड १९ अंतर्गत व RTPCR MOLECULAR DIAGNOSTIC LAB करिता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती फार्मासिस्ट पदाची सुधारित अंतिम गुणवत्ता यादी, दिनांक १८ मार्च, २०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कोविड १९ विषाणू उद्रेक नियंत्रण करीता कोविड १९ अंतर्गत व RTPCR MOLECULAR DIAGNOSTIC LAB करिता आवश्यक मनुष्यबळ पदभरती फार्मासिस्ट पदाची सुधारित अंतिम गुणवत्ता यादी, दिनांक १८ मार्च, २०२१

18/03/2021 28/03/2021 पहा (5 MB)