बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य अधिपरिचारिका (स्टाफ नर्स), स्टाफ नर्स (PBS_PHC), शितसाखळी तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) (RBSK), वैद्यकीय अधिकारी (महिला) (RBSK), Statistical Investigator (RBSK) या पदाच्या पदभरती तील आक्षेपांकरिता प्राथमिक पात्र व अपात्र उमदेवाराची यादी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०१८.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य अधिपरिचारिका (स्टाफ नर्स), स्टाफ नर्स (PBS_PHC), शितसाखळी तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) (RBSK), वैद्यकीय अधिकारी (महिला) (RBSK), Statistical Investigator (RBSK) या पदाच्या पदभरती तील आक्षेपांकरिता प्राथमिक पात्र व अपात्र उमदेवाराची यादी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०१८.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य अधिपरिचारिका (स्टाफ नर्स), स्टाफ नर्स (PBS_PHC), शितसाखळी तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) (RBSK), वैद्यकीय अधिकारी (महिला) (RBSK), Statistical Investigator (RBSK) या पदाच्या पदभरती तील आक्षेपांकरिता प्राथमिक पात्र व अपात्र उमदेवाराची यादी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०१८.

NHM – आक्षेपांकरिता प्राथमिक पात्र व अपात्र उमदेवाराची यादी दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०१८.

12/10/2018 18/10/2018 पहा (1 MB)