बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी दिनांक २२ आकटोम्बर २०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी दिनांक २२ आकटोम्बर २०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी दिनांक २२ आकटोम्बर २०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील  निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी दिनांक २२ आकटोम्बर २०२१

22/10/2021 31/10/2021 पहा (217 KB)