बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्या पदभरतीतील वैद्यकीय अधिकारी आयुष (UG) पदाची पदभरती प्रक्रिया स्थगित केल्याबाबत दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्या पदभरतीतील वैद्यकीय अधिकारी आयुष (UG) पदाची पदभरती प्रक्रिया स्थगित केल्याबाबत दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्या पदभरतीतील वैद्यकीय अधिकारी आयुष (UG) पदाची पदभरती प्रक्रिया स्थगित केल्याबाबत दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्या पदभरतीतील वैद्यकीय अधिकारी आयुष (UG) पदाची पदभरती प्रक्रिया स्थगित केल्याबाबत दिनांक १८ नोव्हेंबर, २०२२.

18/11/2022 30/11/2022 पहा (864 KB)