बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी नुसार प्रतिक्षायादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवजतपासणी करण्याकरीता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च,२०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी नुसार प्रतिक्षायादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवजतपासणी करण्याकरीता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च,२०२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी नुसार प्रतिक्षायादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवजतपासणी करण्याकरीता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च,२०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील पात्र उमेदवाराची अंतिम गुणवत्ता यादी नुसार प्रतिक्षायादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवजतपासणी करण्याकरीता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च,२०२३

02/03/2023 31/03/2023 पहा (5 MB)