बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार यांचे समुपदेशन बाबत यादी व उमेदवार यांच्या करिता सुचना दिनांक १० मार्च, २०२३.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार यांचे समुपदेशन बाबत यादी व उमेदवार यांच्या करिता सुचना दिनांक १० मार्च, २०२३.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार यांचे समुपदेशन बाबत यादी व उमेदवार यांच्या करिता सुचना दिनांक १० मार्च, २०२३.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत समुदाय आरोग्य अधिकारी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार यांचे समुपदेशन बाबत यादी व उमेदवार यांच्या करिता सुचना दिनांक १० मार्च, २०२३.

08/03/2023 31/03/2023 पहा (3 MB)