बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता नुसार प्रवर्ग निहाय उमेदवाराचीनिवड यादी दिनांक १६ मार्च, २०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता नुसार प्रवर्ग निहाय उमेदवाराचीनिवड यादी दिनांक १६ मार्च, २०२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता नुसार प्रवर्ग निहाय उमेदवाराचीनिवड यादी दिनांक १६ मार्च, २०२३

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत विविध कार्यक्रमा मध्ये रिक्त कंत्राटी पदाच्यापदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता नुसार प्रवर्ग निहाय उमेदवाराचीनिवड यादी दिनांक १६ मार्च, २०२३

16/03/2023 31/03/2023 पहा (1 MB)