बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत Teleconsultation कार्यक्रमांतर्गत ईसंजीवनी ऑनलाइन ओपीडी करिता कंत्राटी तत्वावर विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ, हृदयरोग/भीषक) प्रति कॉल रु.300/- प्रमाणे उमेदवार भरती जाहिरात दिनांक 25 सप्टेंबर 2023

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत Teleconsultation कार्यक्रमांतर्गत ईसंजीवनी ऑनलाइन ओपीडी करिता कंत्राटी तत्वावर विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ, हृदयरोग/भीषक) प्रति कॉल रु.300/- प्रमाणे उमेदवार भरती जाहिरात दिनांक 25 सप्टेंबर 2023
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत Teleconsultation कार्यक्रमांतर्गत ईसंजीवनी ऑनलाइन ओपीडी करिता कंत्राटी तत्वावर विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ, हृदयरोग/भीषक) प्रति कॉल रु.300/- प्रमाणे उमेदवार भरती जाहिरात दिनांक 25 सप्टेंबर 2023

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा रुग्णालय भंडारा अंतर्गत Teleconsultation कार्यक्रमांतर्गत ईसंजीवनी ऑनलाइन ओपीडी करिता कंत्राटी तत्वावर विशेषज्ञ वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतज्ञ, स्त्रीरोग तज्ञ, हृदयरोग/भीषक) प्रति कॉल रु.300/- प्रमाणे उमेदवार भरती जाहिरात दिनांक 25 सप्टेंबर 2023

25/09/2023 03/10/2023 पहा (5 MB)