बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य अधिपरिचारिका (स्टाफ नर्स), स्टाफ नर्स (PBS_PHC), शितसाखळी तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) (RBSK), वैद्यकीय अधिकारी (महिला) (RBSK), Statistical Investigator (RBSK) या पदाच्या पदभरती तील अंतिम निवड उमदेवाराची यादी दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१८.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य अधिपरिचारिका (स्टाफ नर्स), स्टाफ नर्स (PBS_PHC), शितसाखळी तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) (RBSK), वैद्यकीय अधिकारी (महिला) (RBSK), Statistical Investigator (RBSK) या पदाच्या पदभरती तील अंतिम निवड उमदेवाराची यादी दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१८.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आरोग्य अधिपरिचारिका (स्टाफ नर्स), स्टाफ नर्स (PBS_PHC), शितसाखळी तंत्रज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी (पुरुष) (RBSK), वैद्यकीय अधिकारी (महिला) (RBSK), Statistical Investigator (RBSK) या पदाच्या पदभरती तील अंतिम निवड उमदेवाराची यादी दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१८.

पदभरती तील अंतिम निवड उमदेवाराची यादी दिनांक २६ ऑक्टोबर, २०१८.

26/10/2018 05/11/2018 पहा (1 MB)