बंद

लाखांदूर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ नगरपंचायत प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध दि २३/११/२०२१

लाखांदूर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ नगरपंचायत प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध दि २३/११/२०२१
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लाखांदूर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ नगरपंचायत प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध दि २३/११/२०२१

लाखांदूर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक २०२१ नगरपंचायत प्रभागनिहाय प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध दि २३/११/२०२१

24/11/2021 27/11/2021 पहा (8 MB) DraftList_Ward_2 (9 MB) DraftList_Ward_3 (7 MB) DraftList_Ward_4 (8 MB) DraftList_Ward_5 (7 MB) DraftList_Ward_6 (9 MB) DraftList_Ward_7 (8 MB) DraftList_Ward_8 (7 MB) DraftList_Ward_9 (7 MB) DraftList_Ward_10 (8 MB) DraftList_Ward_11 (8 MB) DraftList_Ward_12 (8 MB) DraftList_Ward_13 (8 MB) DraftList_Ward_14 (8 MB) DraftList_Ward_15 (7 MB) DraftList_Ward_16 (8 MB) DraftList_Ward_17 (8 MB)