बंद

मुदतवाढ, विविध धान खरेदी केंद्रापासून धानाची वाहतूक तांदूळ गिरणी पर्यंत आणि तांदूळ गिरणी पासून तांदुळाची वाहतूक शासकीय गोदामां पर्यंत २ वर्षांच्या कालावधीसाठी (चार हंगाम) वाहतुक करण्याबाबत निविदा सूचना

मुदतवाढ, विविध धान खरेदी केंद्रापासून धानाची वाहतूक तांदूळ गिरणी पर्यंत आणि तांदूळ गिरणी पासून तांदुळाची वाहतूक शासकीय गोदामां पर्यंत २ वर्षांच्या कालावधीसाठी (चार हंगाम) वाहतुक करण्याबाबत निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मुदतवाढ, विविध धान खरेदी केंद्रापासून धानाची वाहतूक तांदूळ गिरणी पर्यंत आणि तांदूळ गिरणी पासून तांदुळाची वाहतूक शासकीय गोदामां पर्यंत २ वर्षांच्या कालावधीसाठी (चार हंगाम) वाहतुक करण्याबाबत निविदा सूचना

मुदतवाढ,

विविध धान खरेदी केंद्रापासून धानाची वाहतूक तांदूळ गिरणी पर्यंत आणि तांदूळ गिरणी पासून तांदुळाची वाहतूक  शासकीय गोदामां पर्यंत  २ वर्षांच्या कालावधीसाठी (चार हंगाम) वाहतुक करण्याबाबत  निविदा सूचना

15/02/2020 09/03/2020 पहा (6 MB) extension file (656 KB)