बंद

वॉक इन इंटरव्युद्वारे तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत.

वॉक इन इंटरव्युद्वारे तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत.
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
वॉक इन इंटरव्युद्वारे तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत.

वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत.

24/01/2019 26/02/2019 पहा (478 KB)