बंद

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटीस्टाफ नर्स,व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुषया पदाच्या पदभरती जाहिरातील अंतिम गुणवत्ता यादीनुसार प्रतिक्षा यादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवज तपासणीकरण्या करीता बोलविण्यातआलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च, २०२३

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटीस्टाफ नर्स,व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुषया पदाच्या पदभरती जाहिरातील अंतिम गुणवत्ता यादीनुसार प्रतिक्षा यादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवज तपासणीकरण्या करीता बोलविण्यातआलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च, २०२३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटीस्टाफ नर्स,व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुषया पदाच्या पदभरती जाहिरातील अंतिम गुणवत्ता यादीनुसार प्रतिक्षा यादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिक दस्ताऐवज तपासणीकरण्या करीता बोलविण्यातआलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च, २०२३

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी एमबीबीएस, कंत्राटीस्टाफ नर्स,व कंत्राटी एमपीडब्लु पुरुषया पदाच्या पदभरतीजाहिरातील अंतिम गुणवत्ता यादीनुसार प्रतिक्षायादीतील प्रवर्गनिहाय उमेदवारानामूळ शैक्षणिकदस्ताऐवजतपासणी करण्याकरीता बोलविण्यात आलेल्या उमेदवाराची यादी दिनांक ०२ मार्च, २०२३

02/03/2023 31/03/2023 पहा (5 MB)