बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
mahe oct – nov 2019 अतिवृष्टीमुळे नुकसानीबाबत

mahe oct – nov 2019 अतिवृष्टीमुळे नुकसानीबाबत

26/06/2020 31/07/2020 पहा (6 MB) MAHE – OCT 2019 अतिवृष्टीमुळे नुकसानीबाबत 2 (4 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदभरतीतील अंतिम पात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २२ जून २०२०.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी विविध रिक्त पदभरतीतील अंतिम पात्र उमेदवाराची यादी दिनांक २२ जून २०२०.

22/06/2020 30/06/2020 पहा (3 MB)
करोना-सर्व किराणा दुकान उघडण्याचे वेळापत्रक व अन्य महत्वपूर्ण सूचना

करोना-सर्व किराणा दुकान उघडण्याचे वेळापत्रक व अन्य महत्वपूर्ण सूचना

24/03/2020 30/06/2020 पहा (730 KB)
करोना-जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्याबाबत

करोना-जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (759 KB)
करोना-कलम १४४ लागू करण्याबाबत

करोना-कलम १४४ लागू करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
करोना-सर्व बँक बाबत सूचना

करोना-सर्व बँक बाबत सूचना

24/03/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
करोना-जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू झाल्याबाबत

करोना-जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू झाल्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (4 MB)
करोना-सर्व अंगणवाडी बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व अंगणवाडी बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (708 KB)
करोना-सर्व शाळा बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व शाळा बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (635 KB)
करोना-सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यक्रम बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यक्रम बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (700 KB)
संग्रहित