बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
करोना-सर्व किराणा दुकान उघडण्याचे वेळापत्रक व अन्य महत्वपूर्ण सूचना

करोना-सर्व किराणा दुकान उघडण्याचे वेळापत्रक व अन्य महत्वपूर्ण सूचना

24/03/2020 30/06/2020 पहा (730 KB)
करोना-जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्याबाबत

करोना-जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (759 KB)
करोना-कलम १४४ लागू करण्याबाबत

करोना-कलम १४४ लागू करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
करोना-सर्व बँक बाबत सूचना

करोना-सर्व बँक बाबत सूचना

24/03/2020 30/06/2020 पहा (1 MB)
करोना-जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू झाल्याबाबत

करोना-जिल्ह्यात आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ लागू झाल्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (4 MB)
करोना-सर्व अंगणवाडी बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व अंगणवाडी बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (708 KB)
करोना-सर्व शाळा बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व शाळा बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (635 KB)
करोना-सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यक्रम बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व सामाजिक व राजकीय कार्यक्रम बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (700 KB)
करोना-सर्व धार्मिकस्थळ बंद करण्याबाबत

करोना-सर्व धार्मिकस्थळ बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (686 KB)
करोना- सर्व वाहतूक वाहन बंद करण्याबाबत

करोना- सर्व वाहतूक वाहन बंद करण्याबाबत

24/03/2020 30/06/2020 पहा (627 KB)
संग्रहित