घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मंडळ अधिकारी प्रारूप जेष्ठता यादी दिनांक 01-01-2019.

मंडळ अधिकारी प्रारूप जेष्ठता यादी दिनांक 01-01-2019.

04/04/2019 31/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
जमीन वाटप आदेश – पशुवैद्यकिय दवाखाना पालांदूर चौ 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक कारधा पोलीस स्टेशन भंडारा नझुल 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक खैरलांजी 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक पवनारखारी 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक साकोली पो.स्टे 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – रेशीम कार्यालय भंडारा नझूल. 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – नेरला एमएसईबी 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी भंडारा नझुल 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – आमगाव एमएसईबी 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित