बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट-क आणि गट-ड (डिसेंबर 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट-क आणि गट-ड (डिसेंबर 2022 अखेर)

23/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) revenue 2023_0001 (3 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय अव्वल कारकुणची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय अव्वल कारकुणची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय चालकाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय चालकाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघ अंतिम मतदारयादी

नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघ अंतिम मतदारयादी ( मतदार यादी भाग क्रमांक ४४ – ५५ )

21/01/2023 02/02/2023 पहा (302 KB) Bhandara_TPART_NO_44_MWP (1) (302 KB) Bhandara_TPART_NO_45_MWP (1) (584 KB) Bhandara_TPART_NO_46_MWP (1) (397 KB) Bhandara_TPART_NO_47_MWP (1) (830 KB) Bhandara_TPART_NO_48_MWP (1) (345 KB) Bhandara_TPART_NO_49_MWP (1) (295 KB) Bhandara_TPART_NO_50_MWP (1) (549 KB) Bhandara_TPART_NO_51_MWP (1) (478 KB) Bhandara_TPART_NO_52_MWP (1) (290 KB) Bhandara_TPART_NO_53_MWP (1) (366 KB) Bhandara_TPART_NO_54_MWP (1) (428 KB) Bhandara_TPART_NO_55_MWP (1) (366 KB)
जाहिर सुचना – विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता

जाहिर सुचना – विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता करीता पात्र ठरलेल्या उमीद्वार्‍यांची यादी

21/01/2023 31/01/2023 पहा (325 KB)
भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईट वर प्रसिध्द करण्याबाबत. गोसीखुर्द नेरला उपसासिंचनविभाग आंबाडी गाव-खैरी

भुसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम 19(1) ची अधिसूचना भंडारा जिल्हयाच्या वेबसाईट वर प्रसिध्द करण्याबाबत. गोसीखुर्द नेरला उपसासिंचनविभाग आंबाडी गाव-खैरी

19/01/2023 19/02/2023 पहा (2 MB)
जवाहर नवोदय विद्यालय (2023-24) मध्ये इयत्ता 6 ची प्रवेश अधिसूचना – भंडारा
नोंदणी करिता इथे क्लिक करा - जवाहर नवोदय विद्यालय (2023-24) मध्ये इयत्ता 6 ची प्रवेश अधिसूचना - भंडारा
10/01/2023 31/01/2023 पहा (340 KB) certificate_2023 (334 KB)
भंडारा जिल्हा अंतिम पाहणी अहवाल (वाळू)

भंडारा जिल्हा अंतिम पाहणी अहवाल (वाळू)

30/12/2022 31/01/2023 पहा (7 MB)
पेट्रोलीयम पदार्थ रिटेल व ऑउटलेट साठा व वापर (लायसन्स) साठी लागणारे दस्ताऐवज व नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपासणी सूची

पेट्रोलीयम पदार्थ रिटेल व ऑउटलेट साठा व वापर (लायसन्स) साठी लागणारे दस्ताऐवज व नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपासणी सूची

07/12/2022 31/12/2032 पहा (108 KB)
संग्रहित