घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सूचना – रेती / वाळू निर्गती करीता ई – निविदा व ई – ऑक्शन सन २०१८-२०१९ .

रेती / वाळू निर्गती करीता ई – निविदा व ई – ऑक्शन सन २०१८-२०१९ .

21/02/2019 09/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत हेल्थ वेलनेस सेन्टर (आरोग्य वर्धिनी केंद्र) येथे बीएएमएस अहर्तधारक उमेदवारांना मध्यम सेवा प्रदाता/कॅम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणा करिता निवडीबाबत जाहिरात प्रकाशित करण्याबाबत २०१८-२०१९

CHO या पदावर कंत्राटी पद्धतीने प्रशिक्षणा करिता निवडीबाबत

14/02/2019 25/02/2019 डाउनलोड (559 KB)
अवैध रेतीसाठयाचा लिलाव करीता ई – निविदा व ई – ऑक्शन सूचना

अवैध रेतीसाठयाचा लिलाव करीता ई – निविदा व ई – ऑक्शन

06/02/2019 25/02/2019 डाउनलोड (631 KB)
संदर्भ कलम – १८ अंतर्गत शासन विरुद्ध निकाली लागलेले प्रकरणाची यादी.

कलम – १८ अंतर्गत शासन विरुद्ध निकाली लागलेले प्रकरणाची यादी.

25/01/2019 11/03/2019 डाउनलोड (278 KB)
दिनांक 1/1/2019 चे स्थितीप्रमाणे मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारीयांची प्रारुप् ज्येष्ठता यादी.

मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारीयांची प्रारुप् ज्येष्ठता यादी.

24/01/2019 05/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
वॉक इन इंटरव्युद्वारे तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत.

वैद्यकीय अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने पदे भरण्याबाबत थेट मुलाखत.

24/01/2019 26/02/2019 डाउनलोड (478 KB)
कब्जेहक्क – तहसील भंडारा.

कब्जेहक्क – तहसील भंडारा.

09/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (212 KB)
अनुकंपा सामायिक लिस्ट – ४

अनुकंपा सामायिक लिस्ट – ४

07/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (4 MB)
अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ३

अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ३

07/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ४

अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ४

07/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (875 KB)
संग्रहित