घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सुधारीत धान्य वितरण पध्दतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनाश्यक वस्तूंची वाहतूक व गोदामस्तरावरील हाताळणूक करून त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीचे कंत्राट सन 2018 ते 2021 निश्चित करण्याबाबत.

अन्नधान्य व इतर जीवनाश्यक वस्तूंची वाहतूक व गोदामस्तरावरील हाताळणूक- कंत्राट सन 2018 ते 2021

06/12/2018 30/12/2018 डाउनलोड (8 MB)
अंतीम ज्येष्ठता सूची कनिष्ठ लिपिक – 01.01.2018

अंतीम ज्येष्ठता सूची कनिष्ठ लिपिक

28/11/2018 31/12/2018 डाउनलोड (5 MB)
जमीन वाटप आदेश – पशुवैद्यकिय दवाखाना पालांदूर चौ 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक कारधा पोलीस स्टेशन भंडारा नझुल 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक खैरलांजी 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक पवनारखारी 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक साकोली पो.स्टे 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – रेशीम कार्यालय भंडारा नझूल. 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – नेरला एमएसईबी 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी भंडारा नझुल 04/12/2018 31/08/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित