बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ग्राम पंचायतीचा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागाच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी नव्याने कार्यक्रम २०२२

ग्राम पंचायतीचा सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभागाच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी नव्याने कार्यक्रम २०२२

11/05/2022 31/05/2022 पहा (127 KB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र. 19/A-65/2019-20, मौजा ठाणा त. सा. क्र. 24, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र. 19/A-65/2019-20, मौजा ठाणा त. सा. क्र. 24, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1)  खालील अधिसुचना

29/04/2022 29/05/2022 पहा (220 KB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र. 51/A-65/2018-19, मौजा खाकसी त. सा. क्र. 27, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र. 51/A-65/2018-19, मौजा खाकसी त. सा. क्र. 27, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1)  खालील अधिसुचना

29/04/2022 29/05/2022 पहा (222 KB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र. 54/A-65/2018-19, मौजा धानोरी त. सा. क्र. 37, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र. 54/A-65/2018-19, मौजा धानोरी त. सा. क्र. 37, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1)  खालील अधिसुचना

29/04/2022 29/05/2022 पहा (220 KB)
भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र. ५2/अ-६५/2018-19, मौजा चंडकापूर त. सा. क्र. 40, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना

भूमी संपादन, पुनर्वसन, पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकता हक्क अधिनियम २०१३ भु. मा. क्र. ५2/अ-६५/2018-19, मौजा चंडकापूर त. सा. क्र. 40, तालुका पवनी, जिल्हा भंडारा ची कलम 19(1) खालील अधिसुचना

29/04/2022 29/05/2022 पहा (224 KB)
तलाठी प्रारूप ज्येष्ठता यादी

तलाठी प्रारूप ज्येष्ठता यादी

22/04/2022 22/04/2023 पहा (5 MB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी

कोतवाल ज्येष्ठता यादी

22/04/2022 22/04/2023 पहा (6 MB)
भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता  हक्क्‍ अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 23 करणेपुर्वी कलम 25 नुसार मुदतवाढ मिळाल्याबाबत.

भुमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकता  हक्क्‍ अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 23 करणेपुर्वी कलम 25 नुसार मुदतवाढ मिळाल्याबाबत.

 

22/04/2022 21/06/2022 पहा (896 KB)
निवासी उपजिल्हाधिकारी शाखा व महसूल शाखा

निवासी उपजिल्हाधिकारी शाखा व महसूल शाखा

21/04/2022 30/04/2025 पहा (5 MB)
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1)(ख) प्रमाणे 17 मुद्यांची माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1)() प्रमाणे  17 मुद्यांची माहिती

01/04/2022 30/04/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित