घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ /एलक्यूएन/ २०१८ – १९ मौजा – मोहरी तह. पवनी जिल्हा – भंडारा.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ /एलक्यूएन/ २०१८ – १९ मौजा – मोहरी तह. पवनी जिल्हा – भंडारा.

03/07/2019 30/09/2019 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २ /एलक्यूएन/ २०१८ – १९ मौजा – सिंगोरी तह. पवनी जिल्हा – भंडारा.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २ /एलक्यूएन/ २०१८ – १९ मौजा – सिंगोरी तह. पवनी जिल्हा – भंडारा.

03/07/2019 30/09/2019 पहा (1 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र – भंडारा जिल्ह्याची अधिसूचित यादी.

आपले सरकार सेवा केंद्र – भंडारा जिल्ह्याची अधिसूचित यादी.

28/06/2019 31/12/2019 पहा (836 KB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २ /एलक्यूएन/ २०१८ – १९ मौजा – धामनी तह. पवनी जिल्हा – भंडारा.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २ /एलक्यूएन/ २०१८ – १९ मौजा – धामनी तह. पवनी जिल्हा – भंडारा.

28/06/2019 31/08/2019 पहा (2 MB)
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४ /एलक्यूएन/ २०१८ – १९ मौजा – लावडी तह. पवनी जिल्हा – भंडारा.

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४ /एलक्यूएन/ २०१८ – १९ मौजा – लावडी तह. पवनी जिल्हा – भंडारा.

28/06/2019 31/08/2019 पहा (2 MB)
स्थानिक सुट्ट्या 2019 – भंडारा जिल्हा.
स्थानिक सुट्ट्या 2019 - भंडारा जिल्हा 
29/04/2019 31/12/2019 पहा (108 KB)
जमीन वाटप आदेश – पशुवैद्यकिय दवाखाना पालांदूर चौ 04/12/2018 31/08/2019 पहा (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक कारधा पोलीस स्टेशन भंडारा नझुल 04/12/2018 31/08/2019 पहा (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक खैरलांजी 04/12/2018 31/08/2019 पहा (2 MB)
जमीन वाटप आदेश – पोलीस अधिक्षक पवनारखारी 04/12/2018 31/08/2019 पहा (2 MB)
संग्रहित