बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजा सुकळी,ता. साकोली येथील भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

मौजा सुकळी,ता. साकोली येथील भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

16/05/2024 31/07/2024 पहा (2 MB)
मौजा शेळी सोमनाळा भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ची अधिसुचना

मौजा शेळी सोमनाळा भुसंपादन अधिनियम 2013 चे कलम 19(1) ‍ची अधिसुचना

16/05/2024 31/07/2024 पहा (402 KB)
अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र. 3 / एलक्युएन/2022-2023 मौजा -गुंजेपार ता.लाखांदूर जिल्हा -भंडारा

अधिसूचना कलम 19 (1) (भूमी संपादन ,पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 2013 ) भू .प्र.क्र. 3 / एलक्युएन/2022-2023 मौजा -गुंजेपार ता.लाखांदूर जिल्हा -भंडारा

15/05/2024 15/06/2024 पहा (1 MB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मतदान केंद्र यादी साकोली-61 24/03/2024 04/06/2024 पहा (2 MB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मतदान केंद्र यादी भंडारा-61 24/03/2024 04/06/2024 पहा (4 MB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 मतदान केंद्र यादी तुमसर-60 24/03/2024 04/06/2024 पहा (10 MB)
गट-क आणि गट-ड च्या अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायिक आणि महसूल विभाग प्रतीक्षा यादी (डिसेंबर-२०२३ अखेर)
गट-क आणि गट-ड च्या अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायिक आणि महसूल विभाग प्रतीक्षा यादी (डिसेंबर-२०२३ अखेर)
05/03/2024 31/12/2024 पहा (5 MB)
62-साकोली-अंतिम मतदार यादी

62-साकोली-अंतिम मतदार यादी

23/01/2024 31/12/2024 पहा (504 KB)
61-भंडारा-अंतिम मतदार यादी

61-भंडारा-अंतिम मतदार यादी

23/01/2024 31/12/2024 पहा (504 KB)
60-तुमसर-अंतिम मतदार यादी

60-तुमसर-अंतिम मतदार यादी  

23/01/2024 31/12/2024 पहा (504 KB)
संग्रहित