बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील शिपाई/ स्वच्छ्क/ चौकीदार यांची 1/1/2023 चे स्ष्थितिनुसार जिल्हास्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील शिपाई/ स्वच्छ्क/ चौकीदार यांची 1/1/2023 चे  स्ष्थितिनुसार जिल्हास्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी

13/02/2023 31/01/2024 पहा (6 MB)
वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती प्रस्तावासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांचा नमुना संच

वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्ती प्रस्तावासोबत सादर करावयाच्या कागदपत्रांचा नमुना संच

08/02/2023 31/03/2025 पहा (7 MB)
अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट-क आणि गट-ड (डिसेंबर 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट-क आणि गट-ड (डिसेंबर 2022 अखेर)

23/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) revenue 2023_0001 (3 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय अव्वल कारकुणची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय अव्वल कारकुणची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय चालकाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय चालकाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
पेट्रोलीयम पदार्थ रिटेल व ऑउटलेट साठा व वापर (लायसन्स) साठी लागणारे दस्ताऐवज व नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपासणी सूची

पेट्रोलीयम पदार्थ रिटेल व ऑउटलेट साठा व वापर (लायसन्स) साठी लागणारे दस्ताऐवज व नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपासणी सूची

07/12/2022 31/12/2032 पहा (108 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०२२

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०२२

11/11/2022 30/11/2023 पहा (9 MB)
अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क” व गट “ड”(माहे मार्च, 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क”  व गट “ड”(माहे मार्च, 2022 अखेर)

29/06/2022 29/06/2023 पहा (962 KB) ANUKAMPA LIST REVENUE DEPT MARCH 2022 GROUP C (3 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST MARCH 2022 GROUP C (1 MB) ANUKAMPA LIST REVENUE DEPT MARCH 2022 D (3 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST MARCH 2022 GROUP D (9 MB)
अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क” व गट “ड”(माहे जानेवारी, 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क”  व गट “ड”(माहे जानेवारी, 2022 अखेर)

29/06/2022 29/06/2023 पहा (952 KB) ANUKAMPA LIST JAN 2022 REVENUE DEPT GROUP C (5 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST JAN 2022 GROUP C (1 MB) ANUKAMPA LIST JAN 2022 REVENUE DEPT GROUP D (4 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST JAN 2022 GROUP D (10 MB)
संग्रहित