बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय चालकाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय चालकाची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
पेट्रोलीयम पदार्थ रिटेल व ऑउटलेट साठा व वापर (लायसन्स) साठी लागणारे दस्ताऐवज व नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपासणी सूची

पेट्रोलीयम पदार्थ रिटेल व ऑउटलेट साठा व वापर (लायसन्स) साठी लागणारे दस्ताऐवज व नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपासणी सूची

07/12/2022 31/12/2032 पहा (108 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०२२

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०२२

11/11/2022 30/11/2023 पहा (9 MB)
अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क” व गट “ड”(माहे मार्च, 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क”  व गट “ड”(माहे मार्च, 2022 अखेर)

29/06/2022 29/06/2023 पहा (962 KB) ANUKAMPA LIST REVENUE DEPT MARCH 2022 GROUP C (3 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST MARCH 2022 GROUP C (1 MB) ANUKAMPA LIST REVENUE DEPT MARCH 2022 D (3 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST MARCH 2022 GROUP D (9 MB)
अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क” व गट “ड”(माहे जानेवारी, 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीची सामाईक व महसूल विभागाची प्रतिक्षासूची गट “क”  व गट “ड”(माहे जानेवारी, 2022 अखेर)

29/06/2022 29/06/2023 पहा (952 KB) ANUKAMPA LIST JAN 2022 REVENUE DEPT GROUP C (5 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST JAN 2022 GROUP C (1 MB) ANUKAMPA LIST JAN 2022 REVENUE DEPT GROUP D (4 MB) ANUKAMPA COMBINE LIST JAN 2022 GROUP D (10 MB)
दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

27/06/2022 27/06/2023 पहा (5 MB)
तलाठी प्रारूप ज्येष्ठता यादी

तलाठी प्रारूप ज्येष्ठता यादी

22/04/2022 22/04/2023 पहा (5 MB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी

कोतवाल ज्येष्ठता यादी

22/04/2022 22/04/2023 पहा (6 MB)
निवासी उपजिल्हाधिकारी शाखा व महसूल शाखा

निवासी उपजिल्हाधिकारी शाखा व महसूल शाखा

21/04/2022 30/04/2025 पहा (5 MB)
संग्रहित