बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मौजा सुरेवाडा, ता. भंडारा, जि. भंडारा भु.मा.क्र. 01/अ-65/2022-23 या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसुचना

मौजा सुरेवाडा, ता. भंडारा, जि. भंडारा भु.मा.क्र. 01/अ-65/2022-23 या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसुचना

16/01/2024 31/07/2025 पहा (2 MB)
मौजा खमारी, ता. भंडारा, जि. भंडारा भु.मा.क्र. 01/अ-65/2023-24 या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसुचना

मौजा खमारी, ता. भंडारा, जि. भंडारा भु.मा.क्र. 01/अ-65/2023-24 या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसुचना

16/01/2024 31/07/2025 पहा (3 MB)
मौजा उमरी, ता. पवनी, जि. भंडारा भु.मा.क्र. 02/अ-65/2022-23 या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसुचना

मौजा उमरी, ता. पवनी, जि. भंडारा भु.मा.क्र. 02/अ-65/2022-23 या प्रकरणातील कलम 19(1) ची अधिसुचना

16/01/2024 31/07/2025 पहा (3 MB)
स्थानिक सुट्ट्या

स्थानिक सुट्ट्या

11/01/2024 31/12/2024 पहा (298 KB)
देश के फॉर्म “कॅम्पिंग For SSR “
देश के फॉर्म "कॅम्पिंग For SSR "
06/12/2023 31/12/2024 पहा (288 KB)
भंडारा जिल्हयातील  विधानसभा मतदार संघाच्या अंतिम रित्या प्रसिध्द मतदान केंद्राच्या यादी

भंडारा जिल्हयातील  विधानसभा मतदार संघाच्या अंतिम रित्या प्रसिध्द मतदान केंद्राच्या यादी

27/10/2023 31/12/2024 पहा (277 KB)
कलम ४(१ ) (बी) (९) ची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत

कलम ४(१ ) (बी) (९) ची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत

13/10/2023 31/12/2024 पहा (5 MB)
मृत्यु झालेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीतुन कमी करणे बाबत

मृत्यु झालेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीतुन कमी करणे बाबत

10/10/2023 31/12/2024 पहा (2 MB)
मृत्यु झालेल्या मतदाराची नवे मतदार यादीतून कमी करणे बाबत.

मृत्यु झालेल्या मतदाराची नवे मतदार यादीतून कमी करणे बाबत.

25/09/2023 25/09/2026 पहा (2 MB)
मृत्यु झालेल्या मतदाराची नावे मतदार यादीतून कमी करणे बाबत-.मतदार नोंदणी अधिकारी तथा एसडीएम साकोली

मृत्यु झालेल्या मतदाराची नावे मतदार यादीतून कमी करणे बाबत-.मतदार नोंदणी अधिकारी तथा एसडीएम साकोली

20/09/2023 20/09/2026 पहा (6 MB)
संग्रहित