बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

27/06/2022 27/06/2023 पहा (5 MB)
निवासी उपजिल्हाधिकारी शाखा व महसूल शाखा

निवासी उपजिल्हाधिकारी शाखा व महसूल शाखा

21/04/2022 30/04/2025 पहा (5 MB)
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1)(ख) प्रमाणे 17 मुद्यांची माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1)() प्रमाणे  17 मुद्यांची माहिती

01/04/2022 30/04/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित