बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पेट्रोलीयम पदार्थ रिटेल व ऑउटलेट साठा व वापर (लायसन्स) साठी लागणारे दस्ताऐवज व नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपासणी सूची

पेट्रोलीयम पदार्थ रिटेल व ऑउटलेट साठा व वापर (लायसन्स) साठी लागणारे दस्ताऐवज व नाहरकत प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपासणी सूची

07/12/2022 31/12/2032 पहा (108 KB)
जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०२२

जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन २०२२

11/11/2022 30/11/2023 पहा (9 MB)
निवासी उपजिल्हाधिकारी शाखा व महसूल शाखा

निवासी उपजिल्हाधिकारी शाखा व महसूल शाखा

21/04/2022 30/04/2025 पहा (5 MB)
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1)(ख) प्रमाणे 17 मुद्यांची माहिती

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4 (1)() प्रमाणे  17 मुद्यांची माहिती

01/04/2022 30/04/2024 पहा (3 MB)
संग्रहित