बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंञाटी BAMS वैधकिय अधिकारी पदाकरीता दिनांक 17/09/2021 ला घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती अंतीम निवड यादी प्रसिध्द करणेबाबत

कंञाटी BAMS वैधकिय अधिकारी पदाकरीता दिनांक 17/09/2021 ला घेण्यात आलेल्या मुलाखती अंती अंतीम निवड यादी प्रसिध्द करणेबाबत

25/10/2021 05/11/2021 पहा (420 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी दिनांक २२ आकटोम्बर २०२१

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत योग प्रशिक्षक (EVENT BASE) पदभरतीची जाहिरातील  निवड केलेल्या उमेदवारांची यादी दिनांक २२ आकटोम्बर २०२१

22/10/2021 31/10/2021 पहा (217 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स पदाच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२१.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी स्टाफ नर्स पदाच्या पदभरतीची जाहिरात  दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२१.

07/10/2021 25/10/2021 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी सुपर स्पेशालिस्ट,स्पेशालिस्ट पदाच्या पदभरतीची जाहिरात दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२१.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी सुपर स्पेशालिस्ट,स्पेशालिस्ट पदाच्या पदभरतीची जाहिरात  दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २०२१.

07/10/2021 25/10/2021 पहा (4 MB)
माहे मार्च 2019 च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषद भंडाराच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी संबंधीत गट-क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत.

माहे मार्च 2019 च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषद भंडाराच्या अखत्यारितील आरोग्य विभागाशी संबंधीत गट-क संवर्गातील सर्व पदे भरण्याबाबत.

27/08/2021 01/11/2021 पहा (4 MB)
संग्रहित