वरिष्ठता सूची

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दिनांक १ जानेवारी , २०१९ चे स्थितीप्रमाणे स्थायी / अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – अंतिम जेष्ठता यादी.

दिनांक १ जानेवारी , २०१९ चे स्थितीप्रमाणे स्थायी / अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी – अंतिम जेष्ठता यादी.

06/03/2019 31/03/2019 डाउनलोड (2 MB)
अनुकंपा सामायिक लिस्ट – ४

अनुकंपा सामायिक लिस्ट – ४

07/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (4 MB)
अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ३

अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ३

07/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ४

अनुकंपा रेव्हयनु लिस्ट – ४

07/01/2019 31/03/2019 डाउनलोड (875 KB)
संग्रहित