बंद

वरिष्ठता सूची

वरिष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गट-क आणि गट-ड च्या अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायिक आणि महसूल विभाग प्रतीक्षा यादी (डिसेंबर-२०२३ अखेर)
गट-क आणि गट-ड च्या अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायिक आणि महसूल विभाग प्रतीक्षा यादी (डिसेंबर-२०२३ अखेर)
05/03/2024 31/12/2024 पहा (5 MB)
अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायिक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट- क आणि गट- ड (जून २०२३)

अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायिक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट- क आणि गट- ड (जून २०२३)

08/08/2023 30/06/2024 पहा (7 MB)
संग्रहित