वरिष्ठता सूची

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लिपिक – टंकलेखक संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ चे स्थितीनुसार प्रारूप जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण दर्शवणारे विवरणपत्र.

लिपिक – टंकलेखक संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ चे स्थितीनुसार प्रारूप जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण दर्शवणारे विवरणपत्र.

03/05/2019 03/07/2019 डाउनलोड (9 MB)
अव्वल कारकून संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ चे स्थितीनुसार प्रारूप जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण दर्शवणारे विवरणपत्र.

अव्वल कारकून संवर्गाच्या दिनांक ०१/०१/२०१९ चे स्थितीनुसार प्रारूप जेष्ठता सूचीवर प्राप्त आक्षेपांचे निराकरण दर्शवणारे विवरणपत्र.

03/05/2019 03/07/2019 डाउनलोड (7 MB)
मंडळ अधिकारी प्रारूप जेष्ठता यादी दिनांक 01-01-2019.

मंडळ अधिकारी प्रारूप जेष्ठता यादी दिनांक 01-01-2019.

04/04/2019 31/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित