बंद

वरिष्ठता सूची

वरिष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

दिनांक 01/01/2022 चे स्थितीप्रमाणे जिल्हास्तरावरील तलाठी संवर्गाची अंतिम जेष्ठता यादी.

27/06/2022 27/06/2023 पहा (5 MB)
तलाठी प्रारूप ज्येष्ठता यादी

तलाठी प्रारूप ज्येष्ठता यादी

22/04/2022 22/04/2023 पहा (5 MB)
कोतवाल ज्येष्ठता यादी

कोतवाल ज्येष्ठता यादी

22/04/2022 22/04/2023 पहा (6 MB)
जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी दिनांक 1/1/2022 चे स्थितीप्रमाणे

जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम ज्येष्ठता यादी

दिनांक 1/1/2022 चे स्थितीप्रमाणे

01/04/2022 01/04/2023 पहा (6 MB)
संग्रहित