बंद

वरिष्ठता सूची

वरिष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई/चौकीदार/स्वच्छक) संवर्गाची दिनांक 01/01/2024 चे स्थीतीप्रमाणे अंतीम ज्येष्ठता यादी.

जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी/अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (शिपाई/चौकीदार/स्वच्छक) संवर्गाची दिनांक 01/01/2024 चे स्थीतीप्रमाणे अंतीम ज्येष्ठता यादी.

27/06/2024 27/06/2025 पहा (4 MB)
माहे जानेवारी २०२४ तलाठी संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी

माहे जानेवारी २०२४ तलाठी संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी

14/06/2024 31/12/2024 पहा (4 MB)
अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायीक आणि महसुल विभागाची प्रतिक्षायादी गट-क आणि गट-ड (मार्च- 2024) अखेर

अनुकंपा नियुक्तीसाठी  सामायीक आणि महसुल विभागाची प्रतिक्षायादी गट-क आणि गट-ड (मार्च- 2024) अखेर

14/06/2024 14/09/2024 पहा (3 MB)
वाहन चालक प्रारूप जेष्ठता यादी जानेवारी २०२४

वाहन चालक प्रारूप जेष्ठता यादी जानेवारी २०२४

07/06/2024 31/12/2024 पहा (935 KB)
महसूल सहायक प्रारूप जेष्ठता यादी जानेवारी २०२४

महसूल सहायक प्रारूप जेष्ठता यादी जानेवारी २०२४

07/06/2024 31/12/2024 पहा (7 MB)
अव्वल कारकून प्रारूप जेष्ठता यादी २०२४

अव्वल कारकून प्रारूप जेष्ठता यादी २०२४

07/06/2024 31/12/2024 पहा (1 MB)
मंडळ अधिकारी अंतिम जेष्ठता यादी जानेवारी २०२४

मंडळ अधिकारी अंतिम जेष्ठता यादी जानेवारी २०२४

07/06/2024 31/12/2024 पहा (5 MB)
गट-क आणि गट-ड च्या अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायिक आणि महसूल विभाग प्रतीक्षा यादी (डिसेंबर-२०२३ अखेर)
गट-क आणि गट-ड च्या अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायिक आणि महसूल विभाग प्रतीक्षा यादी (डिसेंबर-२०२३ अखेर)
05/03/2024 31/12/2024 पहा (5 MB)
संग्रहित