बंद

वरिष्ठता सूची

वरिष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
अनुकंपा धारकाची अंतिम जेष्ठता प्रतिक्षा सूची

अनुकंपा धारकाची अंतिम जेष्ठता प्रतिक्षा सूची

15/05/2023 14/06/2023 पहा (4 MB)
अनुकंपा धारकाची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबतचे प्रसिध्दपत्रक

अनुकंपा धारकाची अंतिम जेष्ठता सूची प्रसिध्द करणेबाबतचे प्रसिध्दपत्रक

15/05/2023 14/06/2023 पहा (2 MB)
अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायीक आणि महसुल विभागाची प्रतिक्षायादी गट-क आणि गट-ड (मार्च – 2023 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामायीक आणि महसुल विभागाची प्रतिक्षायादी गट-क आणि गट-ड (मार्च – 2023 अखेर)

18/04/2023 31/07/2023 पहा (7 MB) Anukampa list March 2023 Revenue_0001 (3 MB)
महसूल सहाय्यक ज्येष्ठता यादी 2023

महसूल सहाय्यक ज्येष्ठता यादी 2023

24/03/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
मंडळ अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्याबाबत.

मंडळ अधिकारी यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार तीन लाभांच्या सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्याबाबत यादी वेबसाईटवर प्रसिध्द  करण्याबाबत.

02/03/2023 01/03/2024 पहा (8 MB)
जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1/1/2023 चे स्थितीप्रमाणे अंतीम जेष्ठता यादी

जिल्हास्तरावरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची दिनांक 1/1/2023 चे स्थितीप्रमाणे अंतीम जेष्ठता यादी

14/02/2023 31/12/2023 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील शिपाई/ स्वच्छ्क/ चौकीदार यांची 1/1/2023 चे स्ष्थितिनुसार जिल्हास्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी भंडारा यांचे आस्थापनेवरील शिपाई/ स्वच्छ्क/ चौकीदार यांची 1/1/2023 चे  स्ष्थितिनुसार जिल्हास्तरीय अंतिम ज्येष्ठता यादी

13/02/2023 31/01/2024 पहा (6 MB)
अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट-क आणि गट-ड (डिसेंबर 2022 अखेर)

अनुकंपा नियुक्तीसाठी सामाईक आणि महसूल विभागाची प्रतीक्षा यादी गट-क आणि गट-ड (डिसेंबर 2022 अखेर)

23/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB) revenue 2023_0001 (3 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय अव्वल कारकुणची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय अव्वल कारकुणची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

०१/०१/२०२३ जिल्हास्तरीय महसूल सहाय्यकांची तात्पुरती ज्येष्ठता यादी

23/01/2023 31/12/2023 पहा (7 MB)
संग्रहित